Funduro Cup:n  säännöt

Funduro Cup:ssa noudatamme seuraavia sääntöjä. Säännöt mukailevat EBA Ry:n laatimia endurokilpailujen sääntöjä.

1. Lajikuvaus

MTB enduro on vauhdikas ja haastava laji, joka kiehtoo monia erityisesti sen teknisyyden ja ajosilmää korostavien reittien ansiosta. Menestyäkseen endurossa ajajalta vaaditaan hyvän peruskunnon lisäksi myös monipuolista pyöränkäsittelytaitoa. Suomessa MTB-enduron lajiliittona toimii Extreme Bike Association Ry.

Enduro-kilpailu koostuu useista erikoiskokeista (EK) joilla on ajanotto, sekä erikoiskokeiden välisistä siirtymätaipaleista, joilla ei ole ajanottoa. Erikoiskokeet ovat pääasiassa alaspäin viettäviä polkuja ja maastoreittejä. Siirtymät erikoiskokeiden välillä kuljetaan polkemalla ja/tai hisseillä. Startti tapahtuu väliaikalähdöin. Ajoaika mitataan sähköisesti SportIdent-järjestelmällä ja kilpailun tulokset ovat tarkasteltavissa jälkeenpäin myös netissä.

2. Osallistuminen

Osallistujilta ei vaadita kilpailulisenssiä, vaan kuka tahansa voi osallistua tapahtumiin. 

Osakilpailujen ennakkoilmoittautuminen avautuu keväällä ennen kauden avausta ja sulkeutuu kutakin kisaviikonloppua edeltävällä viikolla. Osallistujamäärä on rajoitettu kilpailukeskuksesta riippuen n. 160-230 kuljettajaan. Tällä pyritään rajaamaan kilpailun keston venyminen sekä estetään ylitsepääsemätön kilpailureitin ja/tai hissien ruuhkautuminen.

3. Kilpailuluokat

 • Miehet
 • Naiset
 • Alle 10   - kilpailuvuonna 9-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • 10-13      - kilpailuvuonna 13-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • 14-16      - kilpailuvuonna 16-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • Alle 21   - kilpailuvuonna 20-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • M-40     - kilpailuvuonna 40-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.
 • Hardtail - kuljettajille, jotka ajavat jäykkäperäisellä maastopyörällä.
 • eBike M   - mieskuljettajille, jotka ajavat kilpailun sähköavusteisella maastopyörällä (avustus 25km/h asti)
 • eBike N - naiskuljettajille, jotka ajavat kilpailun sähköavusteisella maastopyörällä (avustus 25km/h asti)

Kilpailuluokkaa voi vaihtaa eri kisojen välillä, jos esim. johonkin kilpailuun osallistuu sähköpyörällä ja toiseen tavallisella maastopyörällä.

4. Kilpailureitti

Kilpailureitti koostuu erikoiskokeista sekä siirtymätaipaleista. Erikoiskokeiden määrä ja pituus voi vaihdella kilpailuittain. Pääsääntöisesti kilpailureitti koostuu viidestä erikoiskokeesta, jotka ajetaan määrätyssä järjestyksessä yleensä kahtena kierroksena. Nuorimpien junioreiden reitti on kevennetty versio muiden reitistä.

Siirtymät

Siirtymät voivat olla poljettavia tai hissiavusteisia. Siirtymät merkitään nuoliopasteita ja muovinauhaa käyttäen niiltä osin kuin se on tarpeellista. Kilpailijoiden suositellaan pitävän mukanaan reittikarttaa ja GPS-paikannuksella varustettua puhelinta /muuta laitetta.

Erikoiskokeet

Erikoiskokeen lähdön tulee olla korkeammalla kuin sen maali. Erikoiskokeella ei tule olla pitkiä nousuosuuksia. Puusillat, joiden kohdalla on tarvetta jarruttaa tai kääntää, tulee pinnoittaa pitoa lisäävällä materiaalilla, kuten kanaverkko tai kumimatto.

Gap-hyppyjä (hyppyjä, joissa on aukko lähdön ja alastulon välissä) ja mainittavan kokoisia droppeja (hyppyjä/pudotuksia korkeammalta matalammalle tasolle) ei Funduro Cup:n kisoissa ole lainkaan tai jos on, on niille tarjottu vaihtoehtoinen kiertolinja.

Ratanauhamerkkaukset

Tarvittavissa kohdissa reitti merkitään vetämällä sen toiselle tai kummallekin puolelle ratanauhaa. Missä ratanauhaa on reitin kummankin puolen, tulee kuljettajan ajaa niiden välistä. Mikäli kuljettaja ajaa väärältä puolelta ratanauhaa, katsotaan se oikaisuksi. 

Porttimerkkaukset

Avomaastossa reittiä voidaan merkitä myös portein. Porttien kohdalla kuljettajan tulee ajaa portin läpi. Portin ohittaminen katsotaan oikaisuksi.

Suuntamerkit

Avomaastossa tai polulla voidaan käyttää myös yksittäistä nauhan pätkää. Tällöin nauha toimii suuntaviittana ilmaisten oikean suunnan. Yksittäisen merkkinauhan kohdalla ei ole väliä kummalta puolelta nauhaa ajaa.

Nuolet

Voidaan käyttää myös nuolikylttejä ilmaisemaan nauhoja selkeämmin mihin suuntaan reitti on menossa.

5. Turvallisuus

Jokaisen kilpailijan tulee huolehtia omasta vakuutusturvastaan tapaturmien varalta. Tapahtumajärjestäjä ei vastaa osallistujien vakuuttamisesta eikä osallistumismaksut sisällä vakuutusta osallistujille. Selvitä oman vakuutuksesi kattavuus vakuutusyhtiöstäsi.

Harjoitusten aikana kilpailureitillä pyörän taluttaminen ylös päin sekä reitillä oleilu on ehdottomasti kielletty! Reitin on oltava vapaa harjoittelua suorittaville kuljettajille. Halutessasi ajaa jonkin kohdan uudestaan, taluta pyörää reitin ulkopuolella - ei poikkeuksia! Reitillä ylöspäin taluttavat kuljettajat voidaan sulkea kilpailusta tai heille voidaan määrätä aikasakko.

Loukkaantuneista kilpailijoista on jokainen reitillä liikkuva velvollinen huolehtimaan. Ensimmäinen paikalle saapuva kilpailija pysähtyy auttamaan ja mikäli apua tarvitaan, niin seuraava kilpailija on velvollinen viemään tiedon ensiapuheniklökunnalle. Loukkaantumistapauksissa apua tarjonneet kilpailijat saavat aikahyvityksen. Loukkaantunutta auttamaan jääneen kuljettajan menettämä EK-aika hyvitetään katsomalla saman EK:n aika toiselta kierrokselta tai laskemalla hänen keskimääräisen EK-sijoituksensa (poislukien huonoin EK-sijoitus) mukainen aika. Loukkantuneen auttamisvelvollisuus on voimassa myös harjoitusten aikana.

Loukkaantunut kuljettaja, joka ei pääse jotain erikoiskoetta maaliin asti, katsotaan keskeyttäneeksi ja hänellä ei ole oikeutta jatkaa kilpailua ilman erillistä kilpailunjohtajan ja/tai ensiapuhenkilökunnan lupaa.

Ensiapu

Kilpailupaikalla tulee olla riittävä valmius ensiavun antamiseen mahdollisten loukkaantumisten varalta.  Ensiapulaukut ovat kilpailutoimistossa tai ensiapuryhmällä. Ensiavun tavoittaa numerosta 041-311 6126.

6. Kilpailun kulku ja tulokset


Vapaa harjoittelu

Merkitty kilpailureitti on vapaasti harjoiteltavissa kunkin kilpailun ilmoitetun harjoitteluajan aikana. Joissain kilpailuissa reitit voivat olla harjoiteltavissa jo kilpailua edeltävänä päivänä, mutta merkintöihin ja linjauksiin voi tulla muutoksia vielä ennen virallisten harjoitusten alkua. Harjoitteluaika on ohjeistettu kunkin osakilpailun kilpailukutsussa.

Reittikartta

Kilpailun reittikartta julkaistaan viimeistään päivää ennen kilpailua. Kaikki siirtymät kuljetaan reittikartassa ja -kuvauksessa ohjeistetulla tavalla. Moottoriavusteisten välineiden ja ulkopuolisen avun käyttäminen (esim. autokuljetus) ehdottomasti kielletty sekä treeneissä että kilpailussa. eBike-sarjaan osallistuvilla on luonnollisesti oikeus myös harjoitella sähköpyörällä.

Lähtöjärjestys

Kilpailijat lähetetään kilpailureitille sarjoittain tai numerojärjestyksessä pienimmästä isompaan / isoimmasta pienimpään kilpailuohjeen mukaisesti. Lähdön jälkeen numerojärjestyksen ei tarvitse säilyä, vaan kuljettajien järjestys radalla on vapaa.

Tekniset ongelmat reitillä

Jos erikoiskokeen aikana puhkeaa rengas, ketjut katkeaa tai sattuu muu vastaava tekninen ongelma, on pyörän kanssa edettävä maaliin asti. Erikoiskokeen keskeyttäminen uutta yritystä varten ei ole sallittua. Jos erikoiskokeen keskeyttää, katsotaan kilpailijan keskyttäneen koko kilpailun.

Lähtöväli

Kaikki kilpailijat lähtevät erikoiskokeille 20 sekunnin lähtövälein. Lähtö tapahtuu "LÄHTÖ"-kyltin kohdalta, vauhdinotto kauempaa ei ole sallittua (vauhdinotto saattaa aiheuttaa myös sen, ettei lähtölaite ehdi rekisteröidä kilpailijaa). Nuorimpien junioreiden ja naisten perään voi tarvittaessa jättää pidemmän välin, jotta vältytään turhilta ohitustilanteilta. Lähdöissä ei välttämättä ole toimitsijoita lähettämässä kilpailijoita vaan kilpailijat laskevat itse 20s lähtövälin.

Tulokset

Lopputuloksiin lasketaan kunkin kilpailijan erikoiskokeiden yhteenlaskettu aika.

Mikäli kahdella tai useammalla kuljettajalla on kilpailussa tasatulos, ratkaistaan heidän järjestys viimeisen erikoiskokeen ajan perusteella.

Tulokset julkaistaan luokittain sekä mahdollisesti yhteistuloksina.

7. Kilpailijan tehtävät

 • Ilmoittautua kilpailuun kilpailukutsun mukaisesti.
 • Ilmoittautua ennen ajajakokouksen alkua kilpailukansliassa.
 • Ilmoittaa mahdollisesta keskeytyksestä EK:n maalissa / kilpailukansliassa.
 • Välittömästi kilpailusuorituksen jälkeen toimittaa ajanottosiru luettavaksi kilpailukansliaan.
 • Noudattaa järjestäjän merkitsemää reittiä ja antaa tietä nopeammalle kilpailijalle, mikäli ohittaminen on mahdollista suorittaa turvallisesti. Siirtymätaipaleilla huomioitava muu liikenne sekä noudatettava liikennesääntöjä. Liikennettä ei ole suljettu eikä sitä pysäytetä siirtymillä.
 • Liikuttava kilpailureitillä roskaamatta ja aiheuttamatta luonnolle tarpeetonta vahinkoa.
 • Kilpailija ei saa oikaista tai muulla vastaavalla tavalla yrittää saada hyötyä muihin kilpailijoihin nähden.

8. Kilpailijan varustus

Kuljettajien tulee käyttää hyväksyttyä pyöräilykypärää sekä erikoiskokeilla että siirtymillä pyörällä ajettaessa (pyörää taluttaessa kypärää ei ole pakko pitää päässä). Ajettaessa kypärän tulee olla asianmukaisesti päässä ja leukahihna kiinnitetty. Avokypärän käyttö on sallittu myös erikoiskokeilla. Muut suojavarusteet oman harkinnan mukaan, mutta erityisesti polvisuojien käyttöä suositellaan.

Muut varusteet

Kuljettajien tulee kuljettaa tarvitsemansa varusteet mukana. Se, mitä ei pysty kantamaan mukana, pysyy kilpailukeskuksella tai tavaroille osoitetussa muussa paikassa. Kuljettaja ei saa jättää reitille roskia, tai varusteita.

Suosittelemme, että kuljettajalla on aina mukana seuraavat tarvikkeet:

 • Sopiva reppu
 • Juomaa/evästä
 • Renkaan paikkaustarvikkeet
 • Monitoimityökalu
 • Ajolasit/gogglet
 • Ensiavun puhelinnumero

Ulkopuolinen apu

Ulkopuolinen apu (huoltojoukot, mekaanikot, tiimihenkilökunta) on sallittu varikkoalueella. Junioriluokkien kilpailijoille ulkopuolisen avun antaminen on sallittua myös kilpailureitin varrella.

Sähköpyörät

Akkua saa ladata harjoitusten ja kilpailun aikana, mutta akkua ei saa vaihtaa toiseen. Sähköavustus tulee kytkeytyä pois päältä 25km/h nopeuden jälkeen (lakisääteinen sähköpyörille sallittu avustus). Sähköpyörille voidaan suorittaa katsastuksia kilpailuorganisaation toimesta pistokoeluontoisesti. Kaikki virityksiksi luokiteltavat avustuksen parannukset johtavat kilpailusta hylkäykseen sekä mahdollisesti kilpailukieltoon myös tulevissa kilpailuissa!

9. Sääntörikkeet

Mikäli kilpailuorganisaatioon kuuluva henkilö havaitsee sääntöjen vastaista toimintaa ja kykenee sen myös todistamaan (esim. videoaineisto), niin rangaistukset voidaan ottaa huomioon lopputuloksissa. 

Suositeltavat rangaistukset

 • Reittimerkkien turmeleminen (ajamalla päin, oikaisematta)        30 sekuntia
 • Reittimerkkien noudattamatta jättäminen                                    Hylkäys
 • Tahaton oikaisu (ulosajo, kaatuminen)                                        30 sekuntia
 • Luvaton ulkopuolinen apu                                                           Hylkäys
 • Roskaaminen                                                                                1min - hylkäys
 • Radan muokkaaminen                                                                 Hylkäys
 • Reitin harjoittelu luvatta                                                               Hylkäys
 • Reitillä oleilu / ylöspäin taluttaminen                                           Hylkäys
 • Epäurheilijamainen käytös                                                           Hylkäys
 • Muut rikkeet tapauskohtaisesti 10s - hylkäys

10. Tiedotus

Kilpailukutsu

Kilpailutiedot julkaistaan viimeistään kuukautta ennen kutakin kilpailua Funduro Cup:n nettisivuilla.

Ajajakokous

Kilpailunjärjestäjän viimeinen infotilaisuus ennen kisaa pyritään pitämään juuri ennen kilpailun alkua kilpailutoimiston välittömässä läheisyydessä. Ajajakokoukseen osallistuminen on kaikille osallistujille pakollista, sillä ajajakokouksessa kerrotaan mahdollisista reitti- ja sääntömuutoksista. Ajajakokous voidaan järjestää myös virtuaalisesti videomuodossa.

Tulokset

Lopputulokset julkaistaan erikoiskoekohtaisesti sekä kokonaisaikoina Funduro Cup:n nettisivuilla.