Funduro Cup:n  säännöt

Funduro Cup:ssa noudatamme seuraavia sääntöjä. Säännöt mukailevat EBA Ry:n laatimia endurokilpailujen sääntöjä.

1. Lajikuvaus

MTB enduro on vauhdikas ja haastava laji, joka kiehtoo monia erityisesti sen teknisyyden ja ajosilmää korostavien reittien ansiosta. Menestyäkseen endurossa, ajajalta vaaditaan hyvän peruskunnon lisäksi myös pyöränkäsittelytaitoa.

Enduro-kilpailu koostuu useista erikoiskokeista (EK) joilla on ajanotto, sekä erikoiskokeiden välisistä siirtymätaipaleista, joilla ei ole ajanottoa. Erikoiskokeet ovat pääasiassa alaspäin viettäviä polkuja ja maastoreittejä. Siirtymät erikoiskokeiden välillä kuljetaan polkemalla ja/tai hisseillä. Startti tapahtuu väliaikalähdöin. Ajoaika mitataan sähköisesti SportIdent-järjestelmällä ja kilpailun tulokset ovat tarkasteltavissa jälkeenpäin myös netissä.

2. Osallistuminen

Kilpailemiseen ei tarvita lisenssiä, mutta jokainen kilpailija on velvoitettu hoitamaan oman vakuutusturvansa kuntoon. Osallistujia ei ole vakuutettu kilpailujärjestäjän toimesta.

Osakilpailujen ennakkoilmoittautuminen avautuu keväällä ennen kauden avausta ja sulkeutuu kutakin kisaviikonloppua edeltävänä torstaina. Osallistujamäärä on rajoitettu kilpailukeskuksesta riippuen 160 tai 200 kuljettajaan. Tällä pyritään rajaamaan kilpailun keston venyminen sekä estetään ylitsepääsemätön kilpailureitin ja/tai hissien ruuhkautuminen.

3. Kilpailuluokat

 • Miehet
 • Naiset
 • Alle 10   - kilpailuvuonna 9-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • 10-13      - kilpailuvuonna 13-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • 14-16      - kilpailuvuonna 16-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • Alle 21   - kilpailuvuonna 20-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • M-40     - kilpailuvuonna 40-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.
 • Hardtail - kuljettajille, jotka ajavat jäykkäperäisellä maastopyörällä.
 • eBike     - kuljettajille, jotka ajavat kilpailun sähköavusteisella maastopyörällä (avustus 25km/h asti)

Kilpailuluokkaa voi vaihtaa eri kisojen välillä, jos esim. johonkin kilpailuun osallistuu sähköpyörällä ja toiseen tavallisella maastopyörällä.

4. Kilpailureitti

Kilpailureitti koostuu erikoiskokeista sekä siirtymätaipaleista. Erikoiskokeiden määrä ja pituus voi vaihdella kilpailuittain. Pääsääntöisesti kilpailureitti koostuu viidestä erikoiskokeesta, jotka ajetaan määrätyssä järjestyksessä yleensä kahtena kierroksena. Nuorimpien junioreiden reitti on kevennetty versio muiden reitistä.

Siirtymät

Siirtymät voivat olla poljettavia tai hissiavusteisia. Siirtymät merkitään nuoliopasteita ja muovinauhaa käyttäen niiltä osin kuin se on tarpeellista. Kilpailijoiden suositellaan pitävän mukanaan reittikarttaa ja GPS-paikannuksella varustettua puhelinta /muuta laitetta.

Erikoiskokeet

Erikoiskokeen lähdön tulee olla korkeammalla kuin sen maali. Erikoiskokeella ei tule olla pitkiä nousuosuuksia. Puusillat, joiden kohdalla on tarvetta jarruttaa tai kääntää, tulee pinnoittaa pitoa lisäävällä materiaalilla, kuten kanaverkko tai kumimatto.

Gap-hyppyjä (hyppyjä, joissa on aukko lähdön ja alastulon välissä) ja mainittavan kokoisia droppeja (hyppyjä/pudotuksia korkeammalta matalammalle tasolle) ei Funduro Cup:n kisoissa ole lainkaan tai jos on, on niille tarjottu vaihtoehtoinen kiertolinja.

Ratanauhamerkkaukset

Tarvittavissa kohdissa reitti merkitään vetämällä sen kummallekin puolelle ratanauhaa. Missä ratanauhaa on reitin kummankin puolen, tulee kuljettajan ajaa niiden välistä. Mikäli kuljettaja ajaa väärältä puolelta ratanauhaa, katsotaan se oikaisuksi.

Porttimerkkaukset

Avomaastossa reittiä voidaan merkitä myös portein. Porttien kohdalla kuljettajan tulee ajaa portin läpi. Portin ohittaminen katsotaan oikaisuksi.

Suuntamerkit

Avomaastossa tai polulla voidaan käyttää myös yksittäistä nauhan pätkää. Tällöin nauha toimii suuntaviittana ilmaisten oikean suunnan. Yksittäisen merkkinauhan-pätkän kohdalla ei ole väliä miltä puolelta nauhaa ajaa.

Nuolet

Joissain paikoin voidaan käyttää myös nuolikylttejä ilmaisemaan nauhoja selkeämmin mihin suuntaan reitti on menossa.

5. Turvallisuus

Jokaisen kilpailijan tulee huolehtia omasta vakuutusturvastaan tapaturmien varalta.

Loukkaantuneista kilpailijoista on jokainen reitillä liikkuva velvollinen huolehtimaan. Ensimmäinen paikalle saapuva kilpailija pysähtyy auttamaan ja mikäli apua tarvitaan, niin seuraava kilpailija on velvollinen viemään tiedon kilpailuorganisaatioon kuuluvalle henkilölle. Loukkaantumis-tapauksissa auttaneita kilpailijoita hyvitetään ajallisesti, joten aina autetaan kilpakumppaneita onnettomuuden sattuessa.

Loukkaantunutta auttamaan jääneen kuljettajan menettämä Ek-aika hyvitetään katsomalla saman ek:n aika toiselta kierrokselta tai laskemalla hänen keskimääräisen ek-sijoituksensa (poislukien huonoin ek-sijoitus) mukainen aika.

Loukkaantunut kuljettaja, joka ei onnistu pääsemään jotain erikoiskoetta maaliin asti, katsotaan keskeyttäneeksi ja hänellä ei ole oikeutta jatkaa enää kilpailua ilman erillistä kilpailunjohtajan lupaa.

Ensiapu

Kilpailupaikalla tulee olla riittävä valmius ensiavun antamiseen mahdollisten loukkaantumisten varalta. Kilpailutoimistosta tulee löytyä sairaankuljetuksen ja lähimmän terveysaseman puhelinnumero.

Ensiapulaukut ovat kilpailutoimistossa tai ensiapuryhmällä.

6. Kilpailun kulku ja tulokset

Vapaa harjoittelu

Merkitty kilpailureitti on vapaasti harjoiteltavissa kilpailupäivän aamuna ennen ajajakokousta. Joissain kilpailuissa reitit voivat olla harjoiteltavissa jo kilpailua edeltävänä päivänä, mutta merkintöihin ja linjauksiin voi tulla muutoksia vielä ennen virallisten harjoitusten alkua. Harjoittelupäivät on ohjeistettu kunkin osakilpailun kilpailukutsussa.

Reittikartta

Kilpailun reittikartta julkaistaan viimeistään päivää ennen kilpailua. Kaikki siirtymät kuljetaan omin voimin. Motorisoitujen välineiden ja ulkopuolisen avun käyttäminen (esim. autokuljetus) ehdottomasti kielletty sekä treeneissä että kilpailussa. eBike-sarjaan osallistuvilla on luonnollisesti oikeus myös harjoitella sähköpyörällä.

Lähtöjärjestys

Kilpailijat lähetetään kilpailureitille numerojärjestyksessä pienimmästä isompaan. Lähdön jälkeen numerojärjestyksen ei tarvitse säilyä, vaan kuljettajien järjestys radalla on vapaa.

Lähtöväli

Kaikki kilpailijat lähtevät erikoiskokeille 20 sekunnin lähtövälein. Nuorimpien junioreiden ja naisten perään voi tarvittaessa jättää pidemmän välin, jotta vältytään turhilta ohitustilanteilta. 

Tulokset

Lopputuloksiin lasketaan kunkin kilpailijan erikoiskokeiden yhteenlaskettu aika.

Mikäli kahdella tai useammalla kuljettajalla on kilpailussa tasatulos, ratkaistaan heidän järjestys viimeisen erikoiskokeen ajan perusteella.

Tulokset julkaistaan luokittain sekä mahdollisesti yhteistuloksina.

7. Kilpailijan tehtävät

 • Ilmoittautua kilpailuun kilpailukutsun mukaisesti.
 • Ilmoittautua ennen ajajakokouksen alkua kilpailukansliassa.
 • Ilmoittaa mahdollisesta keskeytyksestä Ek:n maalissa / kilpailukansliassa.
 • Välittömästi kilpailusuorituksen jälkeen toimittaa SportIdent-siru luettavaksi kilpailukansliaan.
 • Noudattaa järjestäjän merkitsemää reittiä ja antaa tietä nopeammalle kilpailijalle, mikäli ohittaminen on mahdollista suorittaa turvallisesti. Siirtymätaipaleilla huomioitava muu liikenne sekä noudatettava liikennesääntöjä. Liikennettä ei ole suljettu eikä sitä pysäytetä siirtymillä.
 • Liikuttava kilpailureitillä roskaamatta ja aiheuttamatta luonnolle tarpeetonta vahinkoa.
 • Kilpailija ei saa oikaista tai muulla vastaavalla tavalla yrittää saada hyötyä muihin kilpailijoihin nähden.

8. Kilpailijan varustus

Kuljettajien tulee käyttää hyväksyttyä pyöräilykypärää sekä erikoiskokeilla että siirtymillä pyörällä ajettaessa (pyörää taluttaessa kypärää ei ole pakko pitää päässä). Ajettaessa kypärän tulee olla asianmukaisesti päässä ja leukahihna kiinnitetty. Avokypärän käyttö on sallittu myös erikoiskokeilla. Muut suojavarusteet oman harkinnan mukaan, mutta erityisesti polvisuojien käyttöä suositellaan.

Muut varusteet

Kuljettajien tulee kuljettaa tarvitsemansa varusteet mukana. Se, mitä ei pysty kantamaan mukana, pysyy kilpailukeskuksella tai tavaroille osoitetussa muussa paikassa. Kuljettaja ei saa jättää reitille roskia, tai varusteita.

Suosittelemme, että kuljettajalla on aina mukana seuraavat tarvikkeet:

 • Sopiva reppu
 • Juomaa/evästä
 • Renkaan paikkaustarvikkeet
 • Monitoimityökalu
 • Ajolasit/gogglet
 • Ensiavun puhelinnumero

Ulkopuolinen apu

Ulkopuolinen apu (huoltojoukot, mekaanikot, tiimihenkilökunta) on sallittu varikkoalueella. Junioriluokkien kilpailijoille ulkopuolisen avun antaminen on sallittua myös kilpailureitin varrella.

Sähköpyörät

Akkua saa ladata harjoitusten ja kilpailun aikana, mutta akkua ei saa vaihtaa toiseen. Sähköavustus tulee kytkeytyä pois päältä 25km/h nopeuden jälkeen (lakisääteinen sähköpyörille sallittu avustus).

9. Sääntörikkeet

Mikäli kilpailuorganisaatioon kuuluva henkilö havaitsee sääntöjen vastaista toimintaa ja kykenee sen myös todistamaan (esim. videoaineisto), niin rangaistukset voidaan ottaa huomioon lopputuloksissa. 

Suositeltavat rangaistukset

Reittimerkkien turmeleminen (ajamalla päin, oikaisematta)        30 sekuntia
Reittimerkkien noudattamatta jättäminen                                    Hylkäys
Tahaton oikaisu (ulosajo, kaatuminen)                                        30 sekuntia
Luvaton ulkopuolinen apu                                                           Hylkäys
Roskaaminen                                                                                1min - hylkäys
Radan muokkaaminen                                                                 Hylkäys
Reitin harjoittelu luvatta                                                               Hylkäys

10. Tiedotus

Kilpailukutsu

Kilpailutiedot julkaistaan viimeistään kuukautta ennen kutakin kilpailua Funduro Cup:n nettisivuilla.

Ajajakokous

Kilpailunjärjestäjän viimeinen infotilaisuus ennen kisaa pyritään pitämään juuri ennen kilpailun alkua kilpailutoimiston välittömässä läheisyydessä. Ajajakokoukseen osallistuminen on kaikille osallistujille pakollista, sillä ajajakokouksessa kerrotaan mahdollisista reitti- ja sääntömuutoksista.

Tulokset

Lopputulokset julkaistaan erikoiskoekohtaisesti sekä kokonaisaikoina Funduro Cup:n nettisivuilla.